Publicerad: 2022-02-25 11:42 | Uppdaterad: 2022-03-15 10:33

Deltagare 55-75 år sökes till en studie om att förebygga risk för stroke

dekorativ bild
iStock Foto: Ridofranz

Forskningsstudien "Aktivare Vardag" syftar att testa ett hälsofrämjande program med fokus på levnadsvanor och vardagsaktivitet för att förebygga risk för framtida stroke. Du som är 55-75 år, bosatt i Region Stockholm och är motiverad att förändra dina levnadsvanor är välkommen att delta. Känner du någon som skulle passa i studien tipsa gärna personen att ansöka.

Varje år insjuknar cirka 25 000 personer i Sverige av stroke, det är en var 20:e minut, dygnet runt. Tidigare forskning har visat att det går att minska risken för stroke genom att leva hälsosamt och motionera. Forskare vid Karolinska Institutet vill utvärdera ett egenvårdsprogram som ska hjälpa personer att förändra sina levnadsvanor och få en hälsosammare livsstil. Projektet är ett samarbete mellan KI och primärvården i Region Stockholm.

Vem kan delta?

För att kunna delta i studien ska du:

  • Ha flera riskfaktorer för stroke
  • Vara mellan 55–75 år och motiverad att förändra dina levnadsvanor
  • Vilja testa en mobiltelefonapplikation (app)
  • Har tid att engagera dig i programmet under 10 veckor
  • Är bosatt i Region Stockholm

Hur går studien till?

Du får träffa en forskare för att testa olika aspekter av din hälsa, detta sker vid tre tillfällen över ett år. Du lottas antigen till en kontroll eller en programgrupp, Om du lottas till programgruppen får du möjlighet att under 10 veckor delta i ett grupprogram (6 träffar, 90 minuter per tillfälle) som syftar till att ge dig redskap att minska risken för stroke. Du får under programmet använda en skräddarsydd mobiltelefon app som stöd i att hitta nya vanor.

Vilka fördelar finns det med att delta?

  • Du får en grundlig genomgång av dina strokerisker och levnadsvanor
  • Du får ta del av alla dina resultat och risker för stroke
  • Du kan (om du lottas till programgruppen) få delta kostnadsfritt i ett strokepreventionsprogram.

Anmälan:

Anmäl dig till studien här

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet (ann-helen.patomella@ki.se). Uppgifterna skyddas av bestämmelser om sekretess enligt offentlighets-och sekretesslagen. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och varifrån vi fått dessa, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet.

Kontakter till forskare

Profile image

Ann-Helen Patomella

Lektor/Arbetsterapeut