Publicerad: 2016-02-05 10:47 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:53

Delta i studier om sexuella problem respektive oro kring fertilitet efter cancer

Forskare i Lampic & Wettergren group söker män och kvinnor i åldern 16-40 år som har behandlats för cancer de senaste fem åren, och som vill prova ett internetbaserat behandlingsprogram för att minska oro kring möjligheten att få barn efter cancerbehandling respektive för att minska sexuella problem efter cancerbehandling.

Om man genomgår behandling för cancer i fertil ålder kan sexualiteten påverkas negativt, till exempel kan man få minskad lust eller erektionsproblem. Inom studien ’Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer’ har forskare därför utvecklat ett internetbaserat behandlingsprogram för att minska sexuella problem efter cancerbehandling.
Läs mer om studien och vad det innebär att delta i den här: Har du haft cancer och besväras av sexuella problem? Deltagare sökes till studie (ej längre aktuellt)

Om man genomgår behandling för cancer i fertil ålder kan även förmågan att få barn påverkas negativt. Inom Fex-Can studien har forksarna därför även utvecklat ett internetbaserat behandlingsprogram för att minska oro kring möjligheten att få barn efter cancerbehandling.
Läs mer om studien och vad det innebär att delta i den här: Har du haft cancer och oroar dig över om du kan få egna barn i framtiden? Deltagare sökes till studie (ej längre aktuellt)