Publicerad: 2023-10-06 15:02 | Uppdaterad: 2023-10-09 13:14

Delta i SASUFs forsknings- och innovationsvecka i Sverige i maj 2024

Forskare och doktorander vid KI är välkomna att ansöka om deltagande i SASUFs forsknings- och innovationsvecka som äger rum i Sverige 13-17 maj 2024.

SASUF logo
SASUF logo Foto: SASUF logo

Läs mer på den engelska sidan.

SASUF 2030  är ett transformativt projekt som förenar 40 universitet från hela Sverige och Sydafrika. Genom att sammanföra ledande forskare, lärare, studenter, universitetsledare och andra intressenter kommer projektet att ta fram gemensamma lösningar på utmaningarna från FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och Agenda 2030.

Kontakt

Johanna Ackemar Samordnare