Publicerad: 2023-02-13 07:30 | Uppdaterad: 2023-02-15 09:52

Delta i lärarkonferens på KTH

Du som undervisar eller är involverad i utbildningsfrågor är välkommen att delta på KTH:s lärarkonferens den 7 mars.

Temat för konferensen är "Future learning - Learning for the future". Vilken typ av undervisning vill vi ha i framtiden? Vad bör göras för att förbereda vår högskola för framtiden? På vilket sätt kan vi uppnå en balans mellan det nya och gamla undervisningen? Det är frågeställningar som presenteras och diskuteras på konferensen KTH Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).

Konferensen är kostnadsfri och Karolinska Institutet har ett begränsat antal platser. Du anger att du kommer från KI i anmälan.

Om universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingick 2019 universitetsalliansen Stockholm trio, i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.