Publicerad: 2021-09-27 13:15 | Uppdaterad: 2021-09-28 08:25

Delta i forskningsstudie om öppnandet av campus

Illustration icon av Research study on safe opening of Campus for students and teachers due to the SARS-CoV-2 infection
Deltagande i studien sker via en app. Foto: Christina Sundqvist

Karolinska Institutet genomför just nu en forskningsstudie för att utvärdera om öppnandet av campus har en effekt på spridningen av covid-19. Studenter, lärare och medarbetare vid KI är välkomna att delta.

Deltagandet i studien sker via en app där man regelbundet kommer få svara på enkäter om till exempel sitt resmönster, undervisning och hälsotillstånd. 

Projektet startade redan förra året för att utvärdera om öppnande av campus har en effekt på smittspridningen av sars-cov-2 och nästan 1000 studenter deltar redan i studien. Nu när campus öppnas mer och mer och Sverige fortsatt har en smittspridning i samhället fortsätter studien och projektet söker nu fler deltagare.  

Forskningsstudien handlar om att förstå beteende och förhållningssätt hos studenter, lärare och medarbetare för att kunna ta fram en handlingsplan för att minimera smittspridningen av covid-19. 

– KI är ett världsledande hälsouniversitet och vi har ett särskilt ansvar att inte bidra till ohälsa genom ökad smittspridning samtidigt som vi också har ett ansvar att generera kunskap för framtiden, säger Joakim Dillner, professor vid KI och ansvarig för studien. 

Deltagandet i studien är frivilligt och ingen ersättning utgår. 

Läs mer om projektet.