Publicerad: 2017-01-16 15:20 | Uppdaterad: 2017-01-16 15:21

Delta i enkätstudie om hur familjer efter donationsbehandling ser på bemötandet i samhället

Är du förälder till ett barn som blivit till med hjälp av ägg- eller spermiedonation? Försöker du (och din partner) få barn med donationsbehandling? Har du själv blivit till med ägg eller spermier från en donator? Då inbjuds du att delta i denna internationella jämförande studie!

I ett samarbete mellan Karolinska Institutet och University of Leuven undersöks hur personer i Sverige och Belgien ser på familjer som bildats med hjälp av ägg eller spermier från en donator.

Forskarna har tidigare undersökt lärares åsikter eftersom de är i daglig kontakt med familjer. Nu går de vidare och vill samla in erfarenheter och uppfattningar från familjerna själva – hur uppfattar familjemedlemmarna samhällets inställning till familjer som bildats med donationsbehandling.

Så gör du för att delta

Du deltar genom att besvara en webb-enkät som tar cirka 35 minuter att besvara. Vi lottar ut ett presentkort på 500 kronor per 50 deltagare.

Mer information om studien och åtkomst till enkäten hittar du här: Familjer-efter-donationsbehandlingar-enkät

Kontakt

Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta studieansvariga: docent Claudia Lampic och dr. Astrid Indekeu.