Publicerad: 2016-11-21 10:24 | Uppdaterad: 2016-11-21 10:25

Delta i enkät om lärares syn på donationsfamiljer

Nuförtiden har lärare kontakt med många olika slags familjer, bland annat familjer med barn som har blivit till med hjälp av ägg eller sperma från en donator. I ett samarbete mellan Karolinska Institutet och University of Leuven undersöks nu hur man i Sverige och Belgien ser på denna nya grupp av familjer, så kallade donationsfamiljer. Eftersom alla familjer har kontakt med skolan är vi intresserade av lärares åsikter och erfarenheter.

Lärare som arbetar inom grund- eller gymnasieskola i Sverige inbjuds därför att delta i denna internationella jämförande studie.

  • Webb-enkät som tar ca 20 minuter att besvara
  • Vi lottar ut ett presentkort på 500 kronor per 50 deltagare
  • Möjlighet att erhålla undervisningsmaterial om donationsfamiljer (på engelska)

Mer information på studien och åtkomst till enkäten hittar du här.

Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta studieansvariga: docent Claudia Lampic och dr Astrid Indekeu.