Deltagare till studie sökes Delta i en studie om anorexia nervosa och ärftlighet

Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom som drabbar många kvinnor och män i vårt samhälle. I dagsläget saknas kunskap om varför sjukdomen uppkommer och vad som gör att den i vissa fall kan vara svår att behandla. Det är dessa frågor vi vill besvara i CREAT-studien och DU kan göra en stor insats!

Kvinnoansikten i profil
Foto: GettyImages/iStockphoto

Vi söker er som är enäggstvillingar där en av er har eller har haft sjukdomen anorexia nervosa. Vi söker också kontrollpar där ingen av er har eller har haft någon ätstörning. Båda tvillingarna behöver delta för att kunna vara med i studien. 

Vilka kan delta?

  • Kvinnor
  • 18-45 år
  • Enäggstvillingar där: 
    • Endast en av er har eller har haft anorexia nervosa, eller
    • Ingen av er har eller har haft någon ätstörning (kontrollpersoner)

Anmälan 

Om ni vill delta i studien så kontaktar ni först projektledare Annelie Billger via e-post (annelie.billger@ki.se) eller telefon (070-2517101). Därefter kommer ni att kunna gå vidare med att anmäla er på hemsidan www.creat.se

Logo for the CREAT study
Logo för CREAT-studien

Vad händer i studien?

Efter att ni har anmält er till studien är första steget att fylla i en screeningenkät. Screeningenkäten innehåller frågor om ätstörningssymtom samt om er vikt. Vi kommer också att skicka ett kit för salivprov till er eftersom vi behöver bekräfta att ni är enäggstvillingar. Salivprovet utför ni själva i hemmet och skickar tillbaka till oss i ett förfrankerat kuvert. Efter detta kommer ni att genomföra två screeningintervjuer via telefon.

Om ni uppfyller studiens inklusionskriterier så kommer ni att bli inbjudna till Karolinska Institutet i Stockholm för att utföra en del tester, undersökningar och provtagningar (se mer information på www.creat.se). Ni stannar en och en halv dag och kommer till studiebesöket en åt gången. Om ni bor utanför Stockholm så ordnar vi med resa och hotell. 

Som tack för ert deltagande betalar vi ut en ersättning på 4000 kr/person skattefritt.

Sekretess 

Din identitet och dina svar i frågeformuläret är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla några uppgifter till dig som enskild person. All data lagras i en säker databas som bara behörig (sekretessbelagd) studiepersonal har tillgång till. Ansvarig för behandling av dina personuppgifter och för biobanken där proverna förvaras är Karolinska Institutet. De prov du lämnar registreras och sparas i en biobank på Karolinska Institutet. Biobanken ansvarar för att prov är säkert förvarade enligt lagen om biobanker (2002;297) och används i den forskning som beskrivs här. Alla prov är kodade på ett sätt som säkerställer att inga obehöriga kan koppla något prov eller provsvar till dig som enskild person. 

Mer information 

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta projektledare Annelie Billger.  
Läs mer om studien på hemsidan: www.creat.se

Kontakt för frågor och anmälan

Annelie Billger

Projektledare

Ansvarig forskare

Cynthia Bulik

Professor, ansvarig forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.