Publicerad: 2020-04-27 16:27 | Uppdaterad: 2020-04-29 08:32

Dela din berättelse på covid-19-portalen eller bidra till minnesbanken

Läkarstudenten står framför entrén till Södersjukhuset med ett testkit i handen
Svante Jerling på läkarprogrammet berättar hur han hjälpte regionens krisgrupp att importera testmaterial från Kina. Du kan också dela din berättelse.

Just nu pågår två olika upprop inom Karolinska Institutet. Ett upprop med möjlighet att dela din berättelse under den pågående coronaviruspandemin. Och ett upprop med möjlighet att skicka in ditt bidrag till en minnesbank för framtidens historiebeskrivning.

1. Dela din berättelse – och inspirera andra

Är du forskare, lärare, student, administratör eller har andra arbetsuppgifter inom KI? Ge oss en ögonblicksbild från din nya tillvaro och berätta hur pandemin har påverkat din arbetsvardag. Det kan handla om ditt hemarbete, omställningen till digital undervisning eller om att forska på distans och att interagera med fysiskt avstånd. Det kan också handla om andra initiativ, som hur du bidragit till sjukvården och andra samhällsaktörer.

2. Minnesbank över den pågående pandemin – skicka in ditt bidrag!

Coronaviruspandemin påverkar verksamheterna vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. I framtiden kommer forskare och andra vilja lära sig mer om hur svensk sjukvård och svensk forskning svarade på den pågående pandemin. Hjälp enheten för medicinens historia och kulturarv att samla in källmaterial och bevara det som händer idag. Det är ett viktigt bidrag för framtidens historiebeskrivning.