Publicerad: 2020-03-23 07:57 | Uppdaterad: 2020-03-23 07:57

Debattartikel i Aftonbladet om hur vi bättre kan hjälpa de ofrivilligt isolerade

Många äldre och personer med kroniska sjukdomar som behöver skyddas från att smittas av coronaviruset kan uppleva isolering som enormt påfrestande. Hur kan vi se till att de trots allt får uppleva någorlunda mänsklig kontakt?

Bakom debattartikeln som publicerades i Aftonbladet den 20 mars 2020, står journalisten Kattis Ahlström, Professor Gerhard Andersson från Linköpings universiet samt tre forskare från Karolinska Institutet, Stefan Einhorn, Walter Osika och Carl Johan Sundberg. De föreslår, en satsning på digitala lösningar, där personer som befinner sig i riskgrupperna bland annat skulle kunna mötas digitalt.