Publicerad: 2023-05-25 10:26 | Uppdaterad: 2023-05-25 10:26

Debatt Dagens Samhälle: ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

Representanter för 40 organisationer inom vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik.

I Tidöavtalet mellan de partier som utgör regeringens underlag anges att syftet med de tilltänkta förändringarna i vården bland annat är att öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt att förbättra arbetsmiljön.

Samtidigt föreslås åtgärder som skulle leda till omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd (asylsökande och papperslösa).

Rätten till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå ska enligt förslagen i praktiken tas bort för patienter som söker asyl eller befinner sig i en papperslös situation, vilket skulle leda till ökad sjuklighet och ökat lidande. Dessutom föreslås inskränkningar av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd, något som riskerar att leda till ökade medicinska risker.

Vidare föreslås en skyldighet för offentliganställda att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten, och det finns ingen garanti för att vårdpersonal kommer att undantas från denna anmälningsplikt.

Läs hela inlägget i Dagens Samhälle i länken här nedanför.