Publicerad: 2014-02-25 09:44 | Uppdaterad: 2014-02-26 12:49

De vill visa styrkan med studentkåren

Med 3 500 medlemmar är Medicinska Föreningen KI:s största studentkår. Ledarskapet väljs för ett år i taget och i år är Karin Böttiger och Elin Ekeroth ordförande respektive vice ordförande.

Årets stora utmaning – det blir att få fler att förstå styrkan med studentkåren, att göra kåren mer attraktiv och få fler medlemmar.

– Sedan kårobligatoriet avskaffades 2010 har medlemsantalet sjunkit konstant, det ska vi ändra på, säger Karin Böttiger.

Hur ska ni åstadkomma det?

– Vi ska bli bättre på att kommunicera vad vi gör och varför man ska bli medlem. Många vet inte riktigt vad kåren gör – att vi har en studentombudsman, en doktorandombudsman och representanter i de flesta beslutande organ inom KI. Det är viktiga delar av kårens arbete men kanske mer osynliga än festerna och den sociala biten, säger Elin Ekeroth.

– Vi ska också hitta fler fördelar med att vara medlem. Jaga nya förmåner som studenterna vill ha, säger Karin Böttiger.

Karin Böttiger och Elin Ekeroth är kursare på psykologprogrammet och båda har tidigare varit engagerade i kårens psykologsektion. I praktiken delar de på ledarskapet för Medicinska föreningen, berättar Karin Böttiger. Hon fokuserar på utbildningsfrågor och sitter i styrelsen för utbildning, medan Elin Ekeroth arbetar närmare kårens näringslivsutskott och förvaltningsutskott samt sitter i KI:s universitetsstyrelse, konsistoriet.

Varför gör ni uppehåll i studierna för heltidsarbete i kåren?

– Det här är en chans man bara får en gång – att kunna påverka många studenters studietid till någonting mer positivt. Det är personligt väldigt utvecklande också, att gå från att vara student till att arbetsleda personal, sätta sig in i budgetar och kunna påverka högt upp i KI, säger Elin Ekeroth.

– Ju mer jag har arbetat med kåren desto mer har jag förstått hur viktig den är, och jag vill göra mitt bästa för att göra MF så bra som möjligt. Det är ett väldigt roligt arbete också, säger Karin Böttiger.

Varför valde ni att studera vid KI?

– Jag lockades av att psykologprogrammet på KI har en mer medicinsk inriktning än andra psykologprogram, säger Karin Böttiger.

– Ja, det känns som en modern och påkostad utbildning. Med mycket kontakt med forskning och sjukvård, fortsätter Elin Ekeroth.

Text: Sara Nilsson