Skip to main content
Publicerad: 2019-12-10 11:03 | Uppdaterad: 2019-12-10 12:08

De ska utreda oredlighet i forskning i Sverige

Regeringen har fattat beslut om vilka 11 ledamöter ska sitta i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning som inrättas den 1 januari 2020. Bland andra blir det Peter Allebeck, senior professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och huvudsekreterare i forskningsrådet Forte. Justitieråd Thomas Bull vid Högsta förvaltningsdomstolen blir ordförande.

Professor Peter Allebeck. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Peter Allebeck. Foto: Stefan Zimmerman.

Efter årsskiftet införs nya regler för hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras. Vid misstanke om fusk ska en oberoende utredning av en ny statlig nämndmyndighet utföras. Nu har regeringen fattat beslut om vilka personer som ska sitta i den nämnden och det blir bland andra Peter Allebeck, som har bred erfarenhet av forskningsetiska frågor från bland annat sin tid som forskare vid Karolinska Institutet, prefekt, vetenskaplig redaktör och som huvudsekreterare i forskningsrådet Forte.

– Forskarsamhället har länge efterlyst att frågor om oredlighet utreds av en oberoende instans och inte av lärosätena själva. Frågorna är ofta komplexa och sällan svartvita, så det ska bli intressant att se hur man hanterar detta i den nya nämnden, säger Peter Allebeck, som ser fram emot att bygga upp den nya verksamheten tillsammans med övriga ledamöter.

Övriga ledamöter i nämnden är:

Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
Senior professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
Docent Björn Petersson, Lunds universitet
Professor Karin Sporre, Umeå universitet
Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet