Publicerad: 2014-12-08 13:57 | Uppdaterad: 2016-05-02 14:28

De nationella kvalitetsregistren: översiktsartikel och internationellt möte

Med stöd från tidskriften Journal of Internal Medicine, organiserar Jonas Ludvigsson ett internationellt möte den 8-9 dec på Norra Latin i Stockholm. Mötet planeras sammanfalla med man publicerar den första översiktsartikeln om svenska kvalitetsregister.

Mötet riktar sig till sjukvårdspersonal samt forskare och handlar om ett antal ämnen så som medicinsk kvalitet och randomiserade studier i kvalitetsregistren. Erfarenheter från Storbritannien, USA och de nordiska länderna kommer också att presenteras såväl som lagliga aspekter.

Från MEB agerar Lisen Arnheim Dahlström, Pär Sparén och Louise Emilsson moderatorer vid olika sessioner, medan Joakim Dillner kommer att tala om ”the quality registry as a tool to ensure effective preventive health services".

Dokument