Publicerad: 2015-05-19 17:35 | Uppdaterad: 2015-05-19 20:54

De första Silvialäkarna examinerade – redo för demensvårdens stora utmaningar

Måndagen den 18 maj examinerades de första Silvialäkarna. De är specialiserade på att behandla och organisera vården kring demenspatienter.

Demenssjukdomar är en av vår tids största folksjukdomar. För att få professionell vård krävs utbildad personal. Den tvååriga magisterutbildningen till Silvialäkare ges vid institutionen NVS och är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet och Silviahemmet.

Kursen är webbaserad för att främja internationellt deltagande samt att läkarnara ska kunna studera parallellt med sitt arbete. På så sätt kan de använda riktiga exempel från den egna arbetsplatsen i utbildningen och omsätta sina nya kunskaper på en gång. Silvialäkarna ska fungera som kunskapspelare på sina arbetsplatser och bland annat driva det lokala arbetet med riktlinjer och behandlingsprogam för demensvård.

– Behovet av att ge demenspatienter bästa möjliga vård redan från första symtomen är stort. I dagsläget finns okunskap i vården om hur vi gör detta på bästa sätt. Utbildningen av Silvialäkare bidrar till en utveckling av demensvården. Detta med stark koppling till de senaste forskningsrönen inom området, och verktyg för säkra högsta kvalitet och rätt prioriteringar i av vården av dessa patienter, säger Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid NVS och kursansvarig för utbildningen.

Utbildningen utmärker sig också genom att vända sig till alla yrkesverksamma läkare som möter demenssjukdom, såsom läkare i primärvården, geriatriker, psykiatriker, neurologer, internmedicinare och akutläkare.

I den första kullen Silvialäkare examineras sex stycken läkare. Ceremonin ägde rum på Drottningholms slottsteater där H.M Drottningen delade ut diplom samt Silviahemmets dekoration till de nyexaminerade läkarna. Att det var en stolt dag för NVS rådde ingen tvekan om.

– Utbildningen av Silvialäkare är ett steg mot en bättre demensvård, och vid NVS är vi stolta över att kunna bidra i det arbetet, säger Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS.

Förhoppningen är att utbildningen ska växa, både till antalet studenter och representerade nationaliteter, för att på bred front kunna förbättra demensvården. Totalt har tre intagningar till utbildningen gjorts och nu finns studenter från såväl Japan som Tyskland och Luxemburg på deltagarlistan.

– En viktig del av utbildningen är diskussionsforumen. Där lär vi av varandras erfarenheter. Tack vare det internationella studentunderlaget får kursdeltagarna insikt i hur demensvård kan se ut världen över, säger Lars-Olof Wahlund.

Demenssjukdom innebär sjukdom eller skada på nervceller och nervcellsförbindelser så att den drabbade successivt förlorar viktiga funktioner. Alzheimers sjukdom är den vanligaste och mest kända demenssjukdomen, men även vaskulär demens, Lewykroppsdemens och pannlobsdemens är diagnoser inom området.

Vid olika demenssjukdomar berörs olika delar av hjärnan, varför sjukdomarna i deras tidiga faser yttrar sig på olika sätt. I dag saknas botande behandling, men tillstånden går att lindra. En professionell vård med kompetent bemötande av olika symtom kan bättre tillgodose de sjukas särskilda behov och höja livskvaliteten.