Publicerad: 2020-05-18 11:23 | Uppdaterad: 2020-05-19 21:14

De första core-faciliteterna igång med iLab i juni

Implementeringen av Karolinska Institutets nya administrativa system för core-faciliteter, kallat iLab, har nu påbörjats. I början av juni får de första sex core-faciliteterna access till systemet och ytterligare tre faciliteter följer sista veckan i juni. Projektleveransen gäller totalt 45 core-faciliteter på KI.

Schema med tidplan över implementering av iLab 2020.
Tidplan för införandet av iLab på KI.

I leveransen ingår även integration för inloggning mot SWAMID och för fakturering mot UBW / Agresso (automatiserat flöde). Syftet med iLab-satsningen är att göra det enklare att hitta information om vad KI:s core-faciliteter kan erbjuda i form av tjänster och produkter samt underlätta och effektivisera hanteringen av detta.

Viss information om varje core-facilitet kommer dock att behållas på KI:s egen webbplats i marknadsföringssyfte och för att underlätta sökbarhet. Nästa omgång core-faciliteter som introduceras i systemet sker i mitten av september. Implementeringen av systemet beräknas vara klar i december 2021.

Kontaktpersoner

Anna Borgersen, projektledare: anna.borgersen@ki.se

Stefan Tagesson, förvaltningsledare: stefan.tagesson@ki.se