Publicerad: 2022-02-07 18:35 | Uppdaterad: 2022-02-10 11:35

De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari

[Uppdaterad 2022-02-10] Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklar de flesta åtgärder mot covid-10 den 9 februari. Munskydd rekommenderas även fortsättningsvis under hela arbetspasset.

För undervisning och medarbetare

För undervisningen innebär det att rektors uppmaning om digital undervisning tas bort. För KI:s medarbetare innebär det en återgång till arbete i KI:s lokaler från och med den 9 februari i enlighet med tidigare överenskommelser.

I klinisk miljö

All personal och studenter rekommenderas även fortsättningsvis att använda kirurgiskt munskydd IIR under hela arbetspasset i vård- och omsorgsmiljö inklusive tandvård, i alla utrymmen där patienter vistas och i alla personalutrymmen.

Visir behöver inte längre användas på klinikytor, men bärs som vanligt i kontakt med patient.

Vi har en kontinuerlig dialog med smittskyddet och uppdaterar samt ändrar de kliniska rekommendationerna så fort vi måste.