Publicerad: 2016-09-26 12:46 | Uppdaterad: 2016-10-19 15:56

De får första Lau-anslagen

Nu är det klart vilka KI-forskare som tilldelas de sex första anslagen inom Karolinska Institutets nya forskningscentrum för regenerativ medicin, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine. Mottagarna ingår i Stockholmsdelen av centrumet, som också består av ett labb i Hongkong.

I oktober invigs Karolinska Institutets första egna etablering utomlands – forskningscentrumet Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Etableringen blev verklighet efter en donation på 50 miljoner amerikanska dollar från affärsmannen Ming Wau Lau och centrumet består av en nod i Hongkong, ett labb med plats för upp till 50 forskare, och en nod vid KI i Stockholm.

Nu är det klart vilka sex KI-forskare som mottar de första så kallade Lau-anslagen som ingår i donationen. Anslagen är på 1,6 miljoner kronor per år i tre år och dessa forskare ingår i den virtuella Stockholmsdelen av det nya forskningscentrumet.

Anslagen har utlysts till forskargruppledare vid KI som håller på att etablera sin egen forskargrupp inom regenerativ medicin och går till:

Gonçalo Castelo-Branco vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för forskningsprojektet ”Modulating the epigenetic state of oligodendrocyte lineage cells to induce remyelination in multiple sclerosis”

Simon Elsässer, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, ”Function of short peptides encoded by sORFs (sPEPs)”

Christian Göritz, institutionen för cell- och molekylärbiologi, ”Central Nervous System Scarring and Repair”

Francois Lallemend, institutionen för neurovetenskap, ”Genetic control of neuronal survival: implications for new cancer therapies”

Ning Xu Landén, institutionen för medicin i Solna, ”Regulatory RNAs in wound-edge keratinocytes: new perspectives towards treating chronic wounds”

Fredrik Lanner, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, ”Pluripotency, embryonic stem cells and regenerative medicine”.