Publicerad: 2013-02-19 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

De är KI:s mesta samarbetspartners

[NYHET 2013-02-18] Tre nordiska lärosäten toppar listan över de utländska universitet och institut som KI:s forskare samarbetar mest med. Listan domineras av europeiska lärosäten, men här återfinns också ett antal framstående nordamerikanska universitet. Redan på fjärde plats ligger Harvard - en av världens högst rankade forskningsmiljöer.

Helsingfors universitet är det lärosäte som Karolinska Institutet har allra mest samarbete med. Mer än hundra vetenskapliga artiklar om året resulterar dessa samarbeten i, enligt statistik för perioden 2007-2011. Totalt publicerade forskare från KI och Helsingfors universitet gemensamt mer än 650 vetenskapliga artiklar under denna period.

Mats Wahlgren
Mats Walhgren. Foto: Jacob Forsell

Även tvåan och trean på listan över KI:s mesta samarbetspartners är nordiska grannar: universiteten i Köpenhamn respektive Oslo.

- Det är tre universitet med mycket framstående medicinsk forskning, samtidigt som de ligger nära oss geografiskt. Att de är våra största samarbetspartners faller sig därför naturligt, säger Mats Wahlgren, t f forskningsdekanus på KI.

Av listans första 50 placeringar utgörs runt 70 procent av europeiska lärosäten. Det speglar den centrala roll som Karolinska Institutet har intagit i sameuropeisk forskning, menar Mats Wahlgren.

- KI är idag den största europeiska mottagaren av EU-anslag för forskning inom området hälsa, konstaterar han.

Statistiken över sampublikationer visar också att KI:s forskare har ett mycket omfattande samarbete med ett antal starka amerikanska forskningsmiljöer. Högst av dem placerar sig Harvard, på fjärde plats. Och om Harvardassocierade BWH skulle inkluderas i summan skulle Harvard faktiskt hamna jämsides med Helsingfors i listans topp.

Jan Carlstedt-Duke
Jan Carlstedt-Duke. Foto: Lasse Skog

- Harvard anses vara det främsta universitetet i världen inom medicin, så detta är en bekräftelse på att KI är en attraktiv samarbetspartner på högsta internationell nivå, säger Jan Carlstedt-Duke, ordförande i KI:s internationella strategigrupp.

Han pekar också på det mycket omfattande samarbetet med brittiska miljöer som Oxford (nr 5 på listan) och de tre Londonuniversiteten King's Health, Imperial och University College (alla tre på topp-10).

- London är ledande i medicinsk forskning i Europa, säger han. Att vi har så omfattande samarbeten med flera toppuniversitet i både USA och Europa är både roligt och betydelsefullt - det ger oss djup och forskningsmöjligheter som vi i många fall inte har på hemmaplan, och det hjälper oss att hålla oss i forskningsfronten.

Två udda inslag relativt högt på listan över KI:s samarbetsuniversitet är Makerere University, Uganda, samt National University of Singapore. I båda fallen beror det omfattande samarbetet på särskilda satsningar från KI:s sida.

- Singapore identifierades som en intressant partner för ett antal år sedan eftersom det är en forskningsnation på väg uppåt, med omfattande satsningar inom livsvetenskaper, säger Mats Wahlgren. Med Makerere i Uganda har vi ett universitetsavtal, och ett mycket omfattande samarbete, sedan ett decennium. För KI-forskare som arbetar med tredje världens sjukdomar och medicinska förutsättningar är det en mycket viktig kontakt, samtidigt som samarbetet bidrar till att stärka forskning i Uganda. Vi behöver spegla vår verksamhet i globala frågeställningar och inte bara studera "genetiskt och livsstilskonforma" svenskar. Här kan vi bygga vidare på den utmärkta grund på vilka våra universitetspartnerskap står, stött av Sida. Detta är av stor vikt både för svenskt bistånd och för svensk forskning och innovation.

Att statistiken gäller sampublikationer under åren 2007-2011 innebär att den speglar forskningen för cirka fem till tio år sedan, påpekar Mats Wahlgren. De förändringar av samarbetsmönstren som skett de senaste åren har inte hunnit göra avtryck i statistiken än.

- Den kanske största skillnaden om fem år jämfört med idag är troligen att Kina kommer att hamna högre upp i statistiken. Vi vet att vårt samarbete med kinesiska universitet har ökat markant under senare år, säger Mats Wahlgren.

Undersökningen har gjorts på data från Thompson Reuters databas Web of Science av bibliometriska analytiker vid KI:s universitetsbibliotek, och omfattar original- och reviewartiklar under perioden 2007-2011, där både KI och minst en utländsk organisation anges som hemmainstitution för artikelförfattare. Dessa utgör ungefär 60 procent av de drygt 19000 KI-artiklar från perioden som är registrerade i Web of Science.

Vid frågor, kontakta: