Skip to main content
Publicerad: 2020-03-10 14:28 | Uppdaterad: 2020-05-08 08:38

David Gisselsson Nord tilldelas Medicine Dr Axel Hirsch pris 2020

David Gisselsson Nord, forskargruppschef vid Cancercellers evolution på Lunds universitet, belönas för sina insatser inom ämnesområdet patologi och vävnadsbiologi.

David Gisselsson Nord, researcher, Lund University
David Gisselsson Nord, foto: Åsa Hansdotter

David Gisselsson Nord är professor i molekylär patologi, verksam på Avdelningen för klinisk genetik vid Lunds Universitet och överläkare i patologi med ansvar för barn- och fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen.

Han tilldelas Med Dr Axel Hirsch pris 2020 med motiveringen: ”För att han med patologens skolade sinne för vävnadsgeografi och genetikerns detaljkunskap har synliggjort återkommande distributionsmönster av genförändrade cancerceller, vilkas mönster speglar en tidigare oanad, biologisk information avgörande för barntumörers maligna potential.”.

Priset delas ut vid installationshögtiden i Aula Medica den 15 oktober, 2020.

Utdelningen sker årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde".
Val av pristagare sker genom nominering.