Publicerad: 2017-10-24 14:09 | Uppdaterad: 2017-11-06 01:10

David Conradsson och Sara Garcia-Ptacek tilldelas postdoktorstipendier från SSMF 2017

18 forskningsstipendier inom medicin delas ut till Karolinska Institutet av Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, 2017. Sammanlagt får 34 postdoktorer vid sex svenska universitet del av närmare 80 miljoner kronor.

Vid institutionen för neurobiolog, vårdvetenskap och samhälle tilldelas David Conradsson och Sara Garcia-Ptacek stipendier.

– Jag är oerhört glad, stolt och hedrad för mottagandet av SSMF post-doktorala stipendium. Stipendiet är en viktig pusselbit för min fortsätta utveckling mot en självständig forskningslinje inom neurologisk rehabilitering, säger David Conradsson.

– Jag är stolt och glad över att få stipendiet från SSMF, vilket gör det möjligt för mig att fortsätta min forskning om strokebehandling hos patienter med demens. Förekomsten av stroke och demens tillsammans är tyvärr vanlig i klinisk praxis, och vi behöver bättre kunskap för att kunna skräddarsy interventioner för dessa patienter, säger Sara Garcia-Ptacek.

"För en fortsatt framgångsrik forskarkarriär är en postdoktoral utbildning helt nödvändig. Genom ett stipendium från SSMF ges möjlighet till att inte bara skaffa sig viktiga erfarenheter i en ny forskningsmiljö utan också att etablera ett eget nätverk för fortsatta samarbeten", skriver professor Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF, i ett pressmeddelande.

Lektor, biträdande

David Conradsson

Enhet: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1
E-post: david.conradsson.1@ki.se

Anknuten

Sara Garcia-Ptacek

Enhet: Eriksdotter
E-post: sara.garcia-ptacek@ki.se