Publicerad: 2016-02-28 20:59 | Uppdaterad: 2016-02-28 21:32

David Conradsson får Elsa och Inge Anderssons pris 2016

David Conradsson, nyligen disputerad vid sektionen för fysioterapi, får Elsa och Inge Anderssons pris 2016. Pristagaren utses av Parkinsonfonden, och priset är 100 000 kronor varav 25 000 kronor är ett personligt stipendium och resten ett forskningsanslag.

– Jag är väldigt glad, stolt och hedrad för mottagandet av detta pris. Det betyder väldigt mycket för mig och för mina framtida visioner och forskning inom neurologisk rehabilitering, säger David Conradsson.

Han kommer att motta priset den 11 mars under det skandinaviska mötet om Parkinsons sjukdom i Stockholm.

Läs mer om David Conradssons avhandling om balansträning och medicin vid Parkinsons sjukdom här.

Om priset

För att stimulera parkinsonforskningen i Sverige instiftade Parkinsonförbundets Forskningsfond år 2010 ett pris, till Elsa och Inge Anderssons minne. Priset avser att främja högkvalitativa avhandlingar inom området Parkinsons sjukdom och bör användas till forskningsrelaterad verksamhet.