Publicerad: 2014-08-13 15:04 | Uppdaterad: 2014-08-15 09:06

Daniel Ramsköld får Dimitris N. Chorafas pris

Daniel Ramsköld, doktorand på institutionen för cell- och molekylärbiologi får Dimitris N. Chorafas pris 2014 för sin doktorsavhandling om hur genuttryck regleras i vävnad och enskilda celler.

Daniel Ramsköld. Foto: Rickard SandbergDaniel Ramsköld har under sitt arbete i Rickard Sandbergs forskargrupp varit medförfattare till flera betydelsefulla publikationer, bland annat i Science och Nature Biotechnology.

Priset består av 5 000 US dollar och ett diplom och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid den 17oktober.

Dimitris N. Chorafas Foundation inrättades 1992 och stiftelsen har sedan 1996 ett samarbete med 23 partneruniversitet, däribland Karolinska Institutet. Ämnesområdet ”Medical science” vänder sig till nydisputerade alternativt doktorander som befinner sig i slutfasen av doktorandarbetet. Kandidaterna får vara högst 30 år vid disputation.