Publicerad: 2018-05-31 14:32 | Uppdaterad: 2019-06-17 14:30

Daniel C. Andersson får Harald och Greta Jeanssons stiftelses pris 2018 till framgångsrik ung forskare och gruppledare

Daniel C. Andersson, docent vid Institutionen för fysiologi och farmakologi och läkare på Tema hjärta-kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats ”Harald och Greta Jeanssons stiftelses pris 2018 till framgångsrik ung forskare och gruppledare”. Prisceremonin ägde rum den 22 maj 2018.

Daniel Andersson har tilldelats priset samt projektmedel om 400 000 kr för sin forskning om kopplingen mellan reumatism och hjärtsvikt.

Patienter med inflammationssjukdom så som reumatoid artrit har en starkt ökad risk att drabbas av hjärtsvikt även oberoende av vanliga riskfaktorer så som kranskärlssjukdom. Det är oklart vilka processer i inflammationssjukdomen som driver risken att drabbas av hjärtsvikt.

Daniel Andersson forskar om de processer som styr hjärtmuskelns pumpförmåga och hur dessa är påverkade vid hjärtsvikt och reumatiska sjukdomar.

”Kombinationen att arbeta kliniskt och med forskning är på flera sätt utmanande men också mycket givande. Jag hade till exempel inte börjat forska om kopplingen mellan reumatism och hjärtsvikt om det inte varit för att jag såg att det var ett kliniskt problem där det saknades förklaringar”, menar Daniel Andersson.

”Det finns ett stort behov av att undersöka sambanden mellan reumatisk sjukdom och hjärtsvikt. Det är lite utforskat, i synnerhet när det gäller molekylära mekanismer som förklarar hur reumatism kan leda till hjärtsvikt. Min forskargrupp är rätt ensam om att bedriva denna typ av forskning”, vilket kan vara en av anledningarna till att Daniel Andersson tilldelats anslaget, tror han själv.

”Jag hoppas att min forskning ska kunna bidra till en ökad förståelse för sambandet mellan reumatiska sjukdomar och hjärtsvikt.”

Jeanssons stiftelser delar årligen ut forskningsanslag i storleksordningen 4-7 mkr till framgångsrika unga forskare och gruppledare.

Kontakt

Daniel C Andersson Lektor/Specialistläkare