Publicerad: 2022-11-30 15:33 | Uppdaterad: 2022-11-30 15:33

Daniel Berglind får dubbla anslag för preventionsforskning om barns rörelse

Porträttbild Daniel Berglind
Daniel Berglind Photo: Alexander Donka

Daniel Berglind vid Institutionen för Global Folkhälsa tilldelas 3 648 000 kr från Cancerfonden och 3 512 336 kr från Formas för två rörelseprojekt om förskole- och skolbarns fysiska aktivitet.

 

Daniel Berglind vid Institutionen för Global Folkhälsa tilldelas 3 648 000 kr från Cancerfonden och 3 512 336 kr från Formas för två rörelseprojekt om förskole- och skolbarns fysiska aktivitet.

Det första projektet som kallas Rörelseprojektet, har titeln: Öka befolkningens nivåer av fysisk aktivitet och utjämna ojämlikheter i fysisk hälsa hos förskolebarn: ett randomiserat fysiskt aktivitetsförsök i Stockholms offentliga förskolor och har drivits av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin ( CES).

– Jag är otroligt glad över att ha fått det här bidraget! Det är verkligen uppskattat och viktigt för folkhälsan att förebyggande forskning premieras, säger Daniel Berglind.

Förskoleprojektet är världens största randomiserade förskoleförsök med 3234 förskolebarn i 124 kommunala förskolor som syftar till att öka nivån av fysisk aktivitet på samhällsnivå genom att implementera policyer för fysisk aktivitet i förskolor i alla 13 Stockholms stadsdelar. Eftersom inskrivningen i förskolan inte är segregerad på socioekonomiska faktorer, strävar projektet efter att främja hälsosamma beteenden för fysisk aktivitet i alla socioekonomiska grupper, minska befintliga skillnader och avskräcka små barn från att utveckla cancer (primär prevention) över livet. Bidraget från Cancerfonden är ett stipendium i förebyggande forskning under 3 år.

På frågan om hur Daniel firade beskedet fanns det inga tveksamheter.

– När jag fick mejlet om att bidraget hade beviljades var jag faktiskt nere i källaren och tränade på min älskade roddmaskin. Det perfekta sättet att fira för en docent i folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet, säger Daniel.

Rörelseprojektet har varit ett omfattande projekt med datainsamling där över 3 000 förskolebarn bar en accelerometer (en enhet som mäter eller accelererar rörelse) runt handleden under 1 vecka vid baslinjen och vid 6 månaders uppföljning.

-Många av oss har jobbat hårt med all logistik kring datainsamlingen, speciellt en av mina doktorander, Chu Chen, som gjorde mycket av själva datainsamlingen. Anslaget gör att jag nu kan ägna mig åt dataanalys och skriva vetenskapliga artiklar under de närmaste 3 åren, vilket jag ser mycket fram emot efter flera års datainsamling, säger Daniel.

Skolgårdsprojektet

Det andra beviljade projektet är ett Skolgårdsprojekt tillsammans med Stockholms stad. Stockholms stad planerar att bygga om ca. 5 skolgårdar per år under de närmaste åren. Skolgårdsprojektet är ett pågående projekt som ska utvärdera hur denna ombyggnad av skolgårdar, med mer grönska och delar av skolgården som är kopplade till barns fysiska aktivitet, kan öka skolbarnens fysiska aktivitetsnivå.

– Att etablera sådana hälsosamma aktivitetsvanor tidigt i livet kommer att förbättra hälsan för skolbarn och därmed befolkningen på lång sikt, vilket är en stor motivation för det här projektet, avslutar Daniel.

Skolgårdsprojektet har hittills finansierats av Cancerfonden och KI Forskningsfonden men får nu även bidrag från Formas.

 

 

Kontakt

Daniel Berglind Anknuten till Forskning