Publicerad: 2019-03-01 09:00 | Uppdaterad: 2020-10-08 10:45

DANCE - studie om kost vid typ 1-diabetes

Välkommen att delta i en studie om kost med olika mängd kolhydrater vid typ 1-diabetes, Diabetes ANd CarbohydratEs, DANCE-studien.

Enligt Socialstyrelsen vilar kostrekommendationerna vid typ 1 diabetes på en bräcklig grund. Mycket kolhydrater i maten kan göra det svårare att hitta rätt insulindos och därigenom bidra till både för höga och för låga blodsockervärden.

Vi har startat en studie där deltagarna randomiseras (lottas) till endera av tre koster med olika mycket kolhydrater:

  1. 50-60% (traditionell diabeteskost)
  2. 30-40% (måttlig lågkolhydratkost)
  3. 15-20% (strikt lågkolhydratkost)

OBS! Vi kommer inte testa s.k. ketogen kost.

Kosten följs i 3-6 månader därefter får man inta valfri kost de följande 6 månaderna innan en sista utvärdering görs.

Under studien ges information om kolhydraträkning; lämpliga recept och matsedlar, kolhydratinnehåll i maten m.m. finns i ett web-baserat program, som deltagarna kan använda under studien. Stöd att följa kosten inklusive dosera insulin ges av dietist, läkare och diabetessjuksköterska.

Intresserad?

Anmäl ditt intresse genom att skicka e-brev till: dancestudien@mmk.ki.se eller till dietist Afroditi Barouti: afroditi.barouti@ki.se

eller ring forskningssjuksköterska Kajsa Sundqvist tel: 08/123 67176, kajsa.l.sundqvist@sll.se

Ansvarig för studien

Anneli Björklund, överläkare, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Akademiskt specialistcentrum, Centrum för diabetes, Box 6357, 102 35 Stockholm.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Här finns vi

Centrum för diabetes
Akademiskt specialistcentrum ─ specialistvård och forskning tillsammans med patienten
Tel: 08-123 671 50
Besöksadress: Solnavägen 1 E, plan 5
Webbplats: diabetescentrum.se