Publicerad: 2022-11-15 10:43 | Uppdaterad: 2022-11-15 10:45

Dags för årets externa miljörevision, 17–18 november

Efter att vi blivit re-certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14401:2015 förra året har vi nu påbörjat en ny treårsplan. Årets externa revision kommer att ske under en heldag den 17 november och förmiddagen den 18 november. Nytt för i år är att vi kommer att ha en ny revisor från Intertek, Peter Ljunggren.

Avdelningarna, klinikerna eller processer som kommer att revideras är:

  • Ledningen
  • Miljöledningen
  • Lärarkliniken
  • Service- och underhåll
  • Kliniken för barn- och ungdomstandvård
  • Avdelning Oral diagnostik och rehabilitering
  • Interna revisioner

På klinikerna och avdelningarna kommer områdena handlingsplaner, läkemedelshantering, avfallshantering, kemikaliehantering, avvikelsehantering revideras. Dessutom kan stickprov komma att göras på plats ute i verksamheten.

Alla berörda chefer och miljöombud har fått separat mer detaljerad information.

Kontakt

Roger Bergqvist Servicechef