Publicerad: 2022-02-01 18:27 | Uppdaterad: 2022-03-11 16:22

Dags att söka till KI:s och Region Stockholms kliniska forskarskolor med start hösten 2022

Nu utlyses platser inom kliniska forskarskolor i allmänmedicin och primärvård, epidemiologi, klinisk behandlingsforskning och molekylärmedicin.

Forskarskolorna vänder sig till doktorander som är kliniskt verksamma inom Region Stockholm och omfattar sammanlagt 16 veckors heltidsstudier, 24 hp. Kurserna är uppdelade i fyra block om fyra veckor och pågår under två år. Ansök senast 8 mars 2022 (obs, ansökningsperioden för forskarskolan i allmänmedicin och primärvård har förlängts till 18 mars 2022).

Forskarskolor: