Publicerad: 2021-10-27 18:21 | Uppdaterad: 2021-11-01 17:38

Dags att redovisa bisyssla

Nu är det dags att redovisa bisysslor i PA-webben.

Vad är en bisyssla?

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning. 

Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som hindrar bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.

Endast medarbetare som har bisysslor ska redovisa dessa i PA-webben. Medarbetare som inte har en bisyssla behöver inte redovisa detta. Eventuella förändringar av bisysslan ska redovisas löpande. Redovisningsskyldigheten gäller även under föräldraledighet, tjänstledighet eller ledighet på grund av sjukdom.

Hur redovisar jag en bisyssla?

Redovisningen görs i PA-webben. Gör så här:

  1. Logga in med ditt KI-ID i Primula.
  2. Klicka på ”Min sida”
  3. Klicka på ”Bisysslor”
  4. Välj det/de formulär som stämmer för dig
  5. Gör din redovisning och klicka på ”Skicka”

Det finns två olika formulär för redovisning:

  1. Bisyssla ej samarbete med KI - använder du för bisysslor där det inte finns ett samarbete eller ekonomisk relation till KI
  2. Bisyssla samarbete med KI - använder du för bisysslor där det finns samarbete eller ekonomisk relation till KI (avtal ska finnas)

Om du har bisysslor med både samarbete och ej samarbete ska bägge formulären fyllas i.

Om du har frågor om bisysslor ska du i första hand vända dig till prefekten eller administrativa chefen på din institution.

För det fall du har anställningar på mer än en institution ska du göra din redovisning på den institution där du har huvuddelen av din anställning.

Frågor om PA-webben samt eventuella tekniska problem vid redovisning av bisysslor ska mejlas till payroll@uf.ki.se.