Publicerad: 2022-12-08 15:31 | Uppdaterad: 2022-12-08 15:36

Dags att rapportera bisysslor i Primula för 2022

KI-anställda ska årligen rapportera bisyssla efter uppmaning från HR-avdelningen.

Rapporteringen ska ske löpande under året för det fall en KI-anställd åtar sig en ny bisyssla eller om bisysslan förändras under året. KI-Anställda som inte har en bisyssla behöver inte rapportera i Primula.

Redovisningsskyldigheten gäller även under föräldraledighet, övrig tjänstledighet eller ledighet pga. sjukdom.

KI fortsätter att göra ett undantag för anställda vars sysselsättningsgrad är 20 procent eller mindre. Dessa rekommenderas att i stället rapportera bisyssla till sin huvudsakliga arbetsgivare.

KI-anställda ska rapportera de uppgifter som behövs för att KI som arbetsgivare ska kunna bedöma om anställdas bisysslor är förtroendeskadliga. Detta gäller alla KI-anställda som har bisysslor.

För lärare med förenad anställning ska en redovisning av bisysslor ske till respektive arbetsgivare. Bedömning av bisysslorna görs separat av respektive arbetsgivare.

För det fall närmaste chefen känner till att KI-anställd har en bisyssla som inte rapporterats ska chefen påminna den anställde om sin skyldighet att redovisa bisyssla. HR-avdelningen kan kontaktas för stöd i denna process.

Observera att KI-anställda kontaktar sin institution eller avdelning för frågor om bisysslor.