Publicerad: 2012-09-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Dagens utbildningssystem och morgondagens sjukvårdspersonal

[PRESSINBJUDAN 2012-09-24] Media inbjuds att följa konferensen "Educating Health Professionals for a New Century" fredag den 28 september.

Karolinska Institutet, Kungliga Vetenskapsakademien och Inter Academy Medical Panel har bjudit in deltagare från nordiska lärosäten, medicinska akademier samt Stockholms Läns Landsting till att diskutera hur utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal kan möta hälsoutmaningar globalt och lokalt.

Framtidens hälso- och sjukvård står inför nya krav och demografiska förändringar. Fler människor når en allt högre ålder, kraven på och möjligheterna med informationsteknik inom vården ökar, liksom kvalitetskraven. Patientinflytande och patientsäkerhet får ökad betydelse. Läkarens roll ändras från tonvikt på patientkontakt till ledarskap i vårdteam, och multidisciplinära vårdprocesser.

Vad allt detta innebär för vården i ett globalt perspektiv, kraven det ställer på morgondagens vårdpersonal och vårdutbildningar är några av de frågor som tas upp på konferensen, i ett globalt perspektiv.

Bland talarna märks Julio Frenk, rektor Harvard School of Public Health, USA, professor Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet, professor Hans Rosling samt världsledande representanter från ytterligare tre kontinenter.

Konferensen hålls på engelska.

Tid: Fredagen den 28 september, 2012 kl 08.30-12.00 + lunch

Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Journalister som vill delta, vänligen anmäl till: