Publicerad: 2021-09-03 16:33 | Uppdaterad: 2021-09-06 09:31

Covid-19 – ytterligare lättnader i universitetstandvårdens åtgärder

Efter förra veckans meddelande om lättnader i de vidtagna åtgärderna för att minska smittspridningen lättar universitetstandvården nu på ytterligare åtgärder.

Universitetstandvårdens åtgärder för att minska smittspridning lättas ytterligare på några punkter:

  • Universitetstandvården återinför alla reflektioner och morgonsamlingar, dock med krav på skyddsutrustning, det vill säga både munskydd och visir.
  • Schemalagda klinikpass genomförs som vanligt. Vid moment och examinationer där tillräckligt avstånd inte kan hållas delar vi även fortsättningsvis ut munskydd.
  • Lokalen K6 öppnas igen. Tidbok finns i T4.
  • Antalet patienter i väntrummet begränsas inte. För att minska trängeln i väntrummen fortsätter studenterna att kalla patienterna vid olika tider. Munskyddskravet på patienter i väntrum och klinikytorna kvarstår.