Publicerad: 2022-01-19 08:56 | Uppdaterad: 2022-01-24 08:15

Covid-19 – Munskydd och visir rekommenderas under hela arbetspasset

Det aktuella epidemiologiska läget med fortsatt ökande antal fall av covid-19 motiverar ytterligare anpassning av smittskyddsåtgärder. Använd kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir kontinuerligt under hela arbetspasset i alla utrymmen där patienter vistas och i alla personalutrymmen.

Rekommendationen gäller för all personal och studenter verksamma inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård. Åtgärderna kvarstår tills vidare beroende av det epidemiologiska läget.

All personal och studenter rekommenderas att vid arbete i vård- och omsorgsmiljö inklusive tandvård använda kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir kontinuerligt under hela arbetspasset i alla utrymmen där patienter vistas och i alla personalutrymmen.

Håll dig uppdaterad

Var beredda på att ny info kan komma med kort varsel – ta för vana att gå in på medarbetarportalen varje arbetsdag.

Kontakt

Har du frågor om åtgärder och rekommendationer vid institutionen för odontologi och universitetstandvården? Kontakta krisgruppen: