Publicerad: 2020-03-05 13:53 | Uppdaterad: 2020-03-31 17:49

Coronaviruset: Så bidrar KI med stöd och kunskap till samhället och vården

Spridningen av det nya coronaviruset kan innebära stora belastningar för samhället om läget eskalerar. På Karolinska Institutet finns mycket kunskap och kompetens och det finns en uttalad ambition att finnas till förfogande om eller när samhället och vården efterfrågar stöd och hjälp.

Samhället och hälso- och sjukvården har sedan en tid arbetat intensivt med att öka beredskap och förbereda sig inför olika tänkbara scenarier när det gäller spridningen av det nya coronaviruset. I det sammanhanget är resurser av olika slag potentiellt mycket efterfrågade.

– På Karolinska Institutet finns det mycket kunskap och kompetens och som medicinskt universitet är det en självklar inställning att vi ska finnas tillhands som stöd och hjälp i de fall samhället efterfrågar det. Det kan handla om kunskapsdelning, men också om konkreta personella resurser, säger rektor Ole Petter Ottersen.

Analysera coronaprover

En fråga som redan kommit in till KI är om universitetets laboratorieutrustning kan hjälpa till att analysera coronaprover om trycket på de ordinarie laboratorierna inom vården i Region Stockholm skulle bli väldigt stort.

– Vi har en kontinuerlig diskussion med regionen om just detta. Vår laboratorieutrustning är inte ackrediterad för att användas i direkt patientrelaterat arbete. I dag finns inte heller några problem när det gäller tillgången på utrustning. Däremot kan det uppstå brister på personalsidan, vilket lett till att KI, i samråd med berörd personal och med Region Stockholm, börjat förbereda för att kunna förstärka sjukhusens laboratorier med KI-personal. Detta naturligtvis förutsatt att de har rätt kompetens och det är godkänt från alla inblandade aktörer, säger Matti Sällberg, prefekt på institutionen för laboratoriemedicin vid KI.

Särskild covid-19-grupp

Sedan en vecka tillbaka finns en särskild covid-19-grupp vid KI. Gruppen består av åtta forskare med olika expertkunskaper.

– Det ingår i vårt uppdrag att vi ska bidra till samhällets behov av kunskap, kompetens och samverkan. Det innebär bland annat att KI nu, via denna grupps medlemmar, redan ger expertstöd till bl.a. Socialstyrelsen, Region Stockholm, på Karolinska Universitetssjukhuset och som medicinska experter inom flera av de berörda myndigheterna, säger Jan Albert, ordförande i KI:s covid-19-grupp.

För rektor Ole Petter Ottersen är samhällsengagemang en central del av ett universitetets verksamhet.

– I vår nya Strategi 2030 betonar vi vikten av att KI ska vara aktivt och engagerat för människors hälsa såväl globalt som nationellt och lokalt. Det som nu sker med spridningen av det nya coronaviruset är ett exempel som sammanfattar allt detta i ett enda skeende. Därmed är det en självklarhet att KI också ska ställa resurser och kunskap till samhällets och vårdens förfogande. Många medarbetare vid KI har kombinationstjänster och gör redan insatser för planering och vård. Behöver vi prioritera om internt som en följd av detta, så får vi helt enkelt göra det, säger Ole Petter Ottersen.