Publicerad: 2020-02-28 11:42 | Uppdaterad: 2020-03-11 09:34

Coronaviruset: KI etablerar covid-19-grupp

Eftersom antalet fall av covid-19 ökar i världen och också i vårt närområde, har KI:s rektor Ole Petter Ottersen beslutat att etablera en särskild expertgrupp för utbrottet.

Gruppen har fått fyra huvuduppdrag:

  1.  att ge stöd till KI:s ledning om åtgärder och internkommunikation
  2.  att evaluera förfrågningar från Kina och andra länder som drabbats av epidemin
  3.  att om epidemin eskalerar, samverka med sjukhusen/hälso- och sjukvården/Region Stockholm i den utsträckning den blir nödvändigt
  4.  att identifiera de experter som finns på KI inom området och hur KI genom den samlade kunskapen kan bidra till samhällsnytta

Covid-19-gruppen består av åtta KI-forskare med expertis inom olika områden med relation till den nu pågående smittspridningen. Den består av Jan Albert (sammankallande), Anna Färnert, Johan GieseckeHedvig Glans, Sara Gredmark Russ, Ali Mirazimi, Johan von Schreeb och Matti Sällberg.

KI finns också representerat i Karolinska Universitetssjukhusets styrgrupp för coronaberedskap.