Publicerad: 2021-09-14 14:43 | Uppdaterad: 2021-09-14 15:08

Corona har inte påverkat läsutvecklingen hos svenska lågstadieelever

Två läsande barn.
Foto: Getty Images.

Anna Eva Hallin, biträdande lektor vid enheten för logopedi, är en av forskarna bakom en rapport som analyserat drygt 145 000 lågstadieelevers testresultat vad gäller avkodning och läsförståelse innan och under coronapandemin.

Slutsatsen var att ingen generell negativ ”coronaeffekt” kunde ses på läsutvecklingen över tid, i någon årskurs. Forskarna arbetar nu tillsammans med Stiftelsen LegiLexi för att göra fler analyser och publicera resultaten, bland annat för att se om samma resultat kan ses om man undersöker elever från skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar.