Publicerad: 2022-06-07 10:41 | Uppdaterad: 2022-06-07 10:41

Core Facilities Event den 23 maj 2022

Nikita Singh
Nikita Singh, enheten för funktion och teknik Foto: Elizabeth Elvbo

På initiativ av ledamot i KI:s Core Facility Community Sylvie Le Guyader, tillika manager för Life Cell Imaging CF, anordnades den 23 maj i NEO-huset, Flemingsberg en lunch för KI:s doktorander via Doctoral Students Association (DSA) där 19 av Flemingsbergs Core Faciliteter visade upp sig.

Mötet var välbesökt och lunchsmörgåsbidrag kom från KI:s Dekan Syd Maria Eriksdotter.

SMILE och dess nätverk FMIF (Flemingsberg Medical Imaging Facilities - med deltagare även från KTH och Karolinska Universitetssjukhuset) representerades av Nikita Singh, från enheten för funktion och teknologi vid CLINTEC. Nikita är KI:s SNIC applikationsexpert inom medicinsk bildbehandling och AI, och hon informerade och visade poster om SMILE:s service och support.