Skip to main content
Publicerad: 2020-06-26 08:15 | Uppdaterad: 2020-06-26 08:15

CLINTEC medarbetare framgångsrika i ansökan för CIMED projektbidrag 2021-2023.

Centrum för innovativ medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning av högsta kvalitet vid Campus Flemingsberg och har utlyst projektbidrag för att stödja och stärka den kliniska forskningen vid Campus Flemingsberg.

Vi gratulerar Peter Barany, Paul Gerdhem, Matthias Löhr, Annika Östman Wernersson och Mats Blennow till Seniora projektbidrag samt Cecilia Engmer Berglin, Roland Fiskesund, Lotta Herling, Nikolaos Kartalis, Ernesto Sparrelid och  Anna Witasp till Juniora projektbidrag.

Totalt fick CLINTEC medarbetare 5,7 MKr 2021, 5,7 MKr 2022 och 4,7 MKr för 2023.