Publicerad: 2015-11-02 14:38 | Uppdaterad: 2015-11-04 16:53

CIM fick besök av University of York

Den 18-19:e oktober besökte en delegation från University of York forskare på CIM och HERM för första steget i ett forskningssamarbete. Mattias Svensson som koordinerat dagen ser den som mycket givande.

Det var forskare från CIM och HERM, samt vicerektor och forskningsdekan från KI som deltog i mötet med forskare och vicerektor från University of York. Syftet med dagen var att identifiera gemensamma forskningsintressen och inleda ett fortsatt samarbete mellan universiteten.

- Jag ser det som en mycket lyckad dag och det var uppenbart att det finns kompetensområden som kan delas mellan forskargrupperna. Det var också många samtal och diskussioner som inleddes för fortsatt samarbete. Det här var en viktig dag för fortsatta och stärkta relationer mellan de två universiteten, säger Mattias Svensson, docent och forskargruppsledare vid CIM.

Måndagen inleddes med välkomnande från Mattias Svensson och professor Malin Flodström- Tullberg, båda forskargruppsledare vid CIM, och följdes av en introducerande presentationer av KI:s vicerektor för internationella relationer professor Maria Masucci och University of Yorks vicerektor för forskning professor Deborah Smith.

Förmiddagen ägnades åt vetenskapliga presentationer från enskilda forskare från båda universiteten som under tio minuter berättade om sin forskning, följt av frågor och diskussion inom området infektionsmedicin och hematologi.

Susanna Brighenti är forskargruppsledare och docent i immunologi vid CIM och är en av dem som delade med sig om sin forskning. Susannas forskargrupp forskar på immunsvaret vid human tuberkulos (TB) infektion.

Dagen avslutades med diskussioner kring strategier för ett fördjupat samarbete och slutord av KI:s forskningsdekan professor Hans-Gustaf Ljunggren.