Publicerad: 2017-06-23 02:28 | Uppdaterad: 2017-06-23 02:28

Christina Helging Opava ny hedersledamot i EULAR

Christina Helging Opava, professor vid sektionen för fysioterapi, har utnämnts till hedersledamot i the European League Against Rheumatism (EULAR).

Organisationen har medlemmar i 55 länder. Utmärkelsen delades ut i juni vid EULAR:s kongress i Madrid med över 14 000 deltagare.

Professor/sjukgymnast

Christina Helging Opava

Telefon: 08-524 888 80
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Christina.Opava@ki.se