Publicerad: 2018-01-23 18:05 | Uppdaterad: 2018-01-24 10:42

Christer Betsholtz tilldelas Louis-Jeantet-priset i medicin 2018

Louis-Jeantet-priset i medicin 2018 tilldelas Christer Betsholtz, föreståndare för Karolinska Institutets och AstraZenecas integrerade kardiometabolismcentrum (ICMC) och professor vid Uppsala universitet.

Christer Betsholtz får priset på drygt SEK 5,8 miljoner för sina grundläggande upptäckter inom blodkärlsbiologi, i synnerhet för hans karaktärisering av en av blodkärlens specialiserade celltyper - pericyterna - och deras roll för kärlens utveckling och permeabilitet.

Louis-Jeantet-Stiftelsen delar varje år ut två priser till biomedicinska forskare i Europa à 700 000 schweiziska franc, varav 625 000 franc är avsedda för finansiering av pristagarnas fortsatta arbete och 75 000 franc ges till dem personligen.