Publicerad: 2016-06-16 22:48 | Uppdaterad: 2016-08-16 16:55

Christer Betsholtz ny chef för ICMC

Professor Christer Betsholtz har utsetts till ny föreståndare för AstraZeneca and Karolinska Institutet samarbete inom ramen för Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) som har sin bas på KI vid institutionen för medicin, Huddinge.

– ICMC är en unik plattform för samarbete mellan akademin och läkemedelsindustrin och jag är övertygad om att centret kommer att prestera väsentlig kunskap som kan ligga till grund för nya behandlingar. Jag ser fram emot att arbeta nära alla duktiga forskare vid ICMC och bidra till att bygga nätverk och samarbeten med AstraZenecas forskare och akademier världen över, säger Christer Betsholtz.

Med sina drygt 300 vetenskapliga publikationer är Betsholtz en auktoritet i forskningsfältet vaskulär biologi. För närvarande är han professor vid både Uppsala universitet och KI och han kommer att ha kvar sin tjänst på Uppsala universitet. Betsholtz kommer också att ha en deltidstjänst som forskare vid AstraZeneca och utgöra en viktig länk mellan ICMC, the universiteten och AstraZeneca i det dagliga arbetet.

ICMC etablerade för tre år sedan

Karolinska Institutet och AstraZeneca etablerade Integrated Cardio Metabolic Centre 2013 med ett kontrakt på fem år. Sedan dess har samarbetet förlängts till och med 2020. Totalt kommer AstraZeneca att bidra med upp till 100 miljoner US dollar i samarbetet.