Publicerad: 2017-09-18 15:34 | Uppdaterad: 2017-09-18 22:40

Chenhong Lin ny ordförande i NVS:s doktorandråd

Chenhong Lin. Photo: Selma Wolofsky

Från och med hösten är Chenhong Lin den nya ordföranden för doktorandrådet vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Högst upp på den nya ordförandens agenda står att arbeta nära institutionen kring gemensamma mål, som ökad synlighet inom och utanför Karolinska Institutet, och att skapa en välkomnande och stödjande arbetsmiljö för doktoranderna.

– Många av målen i handlingsplanerna är de samma för institutionen och doktorandrådet. Jag vill därför jobba med aktiviteter som går i linje med att stödja de övergripande målen för institutionen, det kommer ha en större effekt än om vi gör en separat plan för doktorandrådet, säger Chenhong Lin och fortsätter:

– Vi doktorander utgör en stor del av de anställda vid NVS, och det är viktigt att vi är bra ambassadörer för institutionen och för den forskning och utbildning vi utför.

För att stödja det målet vill Chenhong Lin se till att varje doktorand som börjar vid NVS får ett omfattande stöd för att de ska känna sig välkomna och kunna lära sig om NVS och KI.

– Vi har redan en väletablerad introduktionsrutin som inkluderar ledningen och administrationen för forskarutbildning vid NVS, men vi kan stärka de delar i vilka doktoranderna får lära sig om sina rättigheter och skyldigheter, likabehandling, samt sociala aspekter och hur man skapa nya bekantskaper här, säger ordföranden.

I sin nya roll vill hon också fortsätta det arbetet utfört av Anna Marseglia, som Chenhong Lin nu efterträder på ordförandeposten.

– Anna Marseglia gjorde mycket bra saker för doktorsstudenterna vid NVS, och jag vill fortsätta med de mycket välriktade satsningarna på exempelvis aktiviteter kring fysisk aktivitet, sociala event och likabehandling. Jag är också väldigt glad över att arbeta med dessa frågor i det goda sällskapet av de övriga medlemmarna i doktorandrådet, säger Chenhong Lin.