Publicerad: 2013-11-20 10:15 | Uppdaterad: 2014-02-13 12:57

Chefen för nytt translationellt forskningscenter utsedd

Karolinska Institutet har idag utsett professor Bo Angelin till chef för det gemensamma forskningscentret Karolinska Institutet/AstraZeneca ICMC (Integrated Cardio Metabolic Centre). Nu påbörjas rekryteringen av forskare till centret.

Bo Angelin är professor i klinisk metabolisk forskning vid institutionen för medicin och överläkare vid kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Han är en internationellt framstående forskare inom området lipidmetabolism och tilldelades nyligen ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att identifiera nya mekanismer för ärftliga blodfettsjukdomar med hög risk för tidig hjärt-kärlsjukdom.

Under de närmaste tre åren kommer Bo Angelin också att leda ett trettiotal forskare från Karolinska Institutet och AstraZeneca som ska arbeta tillsammans. Genom både kliniska och prekliniska studier har de som mål att kartlägga sjukdomsmekanismerna bakom hjärt- kärlsjukdom och metabola sjukdomar och att finna nya målmolekyler för behandling.

- De här forskningsområdena är mycket viktiga och ICMC också knyter an till min egen forskning, säger Bo Angelin. Det blir väldigt spännande att få arbeta med det här uppdraget och jag ser goda förutsättningar att kunna knyta de bästa tänkbara forskarna till oss.

Under de första fem åren kommer AstraZeneca att bidra med sammanlagt upp till 100 miljoner USD, motsvarande cirka 650 miljoner kronor. Det innebär att detta samarbete är det mest omfattande som AstraZeneca ingått med en akademisk institution. ICMC, Integrated Cardio Metabolic Centre, förläggs till Karolinska Institutets campus i Huddinge och nu när centret fått en chef i Bo Angelin påbörjas rekrytering av forskare.

- Jag har stora förhoppningar på detta samarbete, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. Ökad kunskap om kardiovaskulära och metabola sjukdomar är mycket viktig för folkhälsan. Både Karolinska Institutet och Astrazeneca har forskningsfokus på dessa områden och tillsammans kan vi snabbare gå från grundforskning till läkemedelsprojekt, till nytta för många patienter och med stora samhällsvinster.

- Genom öppet och nära samarbete med akademin kompletterar vi vårt globala nätverk av experter inom molekylär och biologisk forskning, säger AstraZenecas VD Pascal Soriot. Karolinska Institutet/AstraZeneca ICMC är ett lysande exempel på hur ett sådant samarbete kan utformas.

Karolinska Institutets och AstraZeneca har sedan flera år en rad samarbeten inom flera områden, där forskning kring hjärt-kärlsjukdom är ett av de viktigaste. I december 2012 skrevs ett samarbetsavtal kring forskning om regenerativ behandling mot hjärtinfarkt. Det arbetet leds av professor Kenneth Chien, en internationell auktoritet inom hjärtmedicin som kommer att samverka med ICMC. I september 2013 publicerade hans forskargrupp mycket intressanta resultat från en studie som visar att det med hjälp av stamceller kan vara möjligt att få ett skadat hjärta att läka efter en hjärtinfarkt.

Läs om Bo Angelins forskning.
Gener och sjukdomsmekanismer bakom förhöjda blodfetter kartläggs.

Professor/överläkare

Bo Angelin

Telefon: 08-585 823 44
Enhet: Enheten för metabolism
E-post: Bo.Angelin@ki.se