Publicerad: 2014-02-18 11:12 | Uppdaterad: 2014-02-18 11:14

Chefen för nystartade Swetox utsedd

Idag utsågs professor Åke Bergman från Stockholms universitet till chef och föreståndare för Swetox. Han är en av världens ledande forskare inom miljökemi och miljörelaterad toxikologi och har tidigare haft FN-uppdrag som koordinator för en internationell toxikologisk expertgrupp.

Swetox är ett nybildat nationellt center för forskning och utbildning inom toxikologi och närliggande vetenskaper. Bakom verksamheten står elva svenska universitet som samverkar för att långsiktigt stärka svensk toxikologi och leda utvecklingen mot ett kemikaliesäkert samhälle.

Swetox är lokaliserat till AstraZenecas före detta forskningsanläggning i Södertälje, som idag är en del av Biovation Park Telge. En grupp på sju personer har redan börjat arbeta vid centret. Den 1 februari inleddes arbetet med att starta verksamheten vid Swetox.

– Min ambition är att Sverige ska etablera en världsledande tvärvetenskaplig forskning och utveckling inom området toxikologiskt relaterade vetenskaper, säger Åke Bergman. Kemikaliefrågorna är mer komplexa än någonsin. Därför behövs ett kraftfullt Swetox.

De kemikalier som avses omfattar allt från industrikemikalier och bekämpningsmedel till läkemedel, kosmetika och livsmedelstillsatser.

Gemensamt för forskning inom Swetox kommer bland annat att vara inriktningen mot verkningsmekanismer, utvecklingen av nya testmetoder, exponering och riskbedömning. Både företag och myndigheter har behov av modern riskbedömning, något som Swetox ska kunna möta.

– Det unika i satsningen på Swetox är att vi är elva svenska universitet som gått samman och bildat detta forsknings- och utbildningscenter. Visionen är att bli en betydande aktör internationellt, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet som har administrativt ansvar för Swetox.

Vid sidan av akademisk forskning och uppdragsverksamhet kommer Swetox att starta en forskarskola, som knyter samman universitetens utbildningar av framtidens toxikologer.

Starten av Swetox är säkrad från fyra finansiärer - Karolinska Institutet, forskningsrådet FORMAS, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stockholms Läns Landsting.

Läs mer på swetox.se