Publicerad: 2021-04-19 14:31 | Uppdaterad: 2021-04-20 11:04

Chef för unga som varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa sökes för intervju

Vi söker dig som är chef för unga personer mellan 19 och 29 år som är eller har varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Med psykisk ohälsa menas depression, ångest, anpassningsstörning eller stressrelaterad psykisk ohälsa.

Intervjun tar ca 30 minuter och sker via telefon eller en digital plattform (Zoom eller Teams). Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan motivering, avbryta din medverkan.

Läs mer och anmäl intresse här: ww.ki.se/gungachef

 

 

Kontakt