Publicerad: 2017-05-03 12:30 | Uppdaterad: 2017-05-03 15:13

Check från KI grundplåt för MF

Medicinska Föreningens kårhus är i stort behov av renovering. Nu har Karolinska Institutet gått in med 4,5 miljoner för att projekteringen av ombyggnaden ska komma igång. Men mer pengar behövs.

I höstas startade Medicinska Föreningen en insamling för att få in pengar till renoveringen. Den beräknade kostnaden är 40 miljoner kronor.

Karolinska Institutet bidrar nu med 4,5 miljoner som lämnades över med en symbolisk check vid Medicinska Föreningens 140-årsjubileum.

– Vår uppfattning är att om externa donatorer ska gå in och bidra måste vi också konkret visa att vi tycker att det är viktigt. KI behöver en aktivt drivande studentkår och utan kårhus finns sämre förutsättningar för kåren, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor för KI.

Bäddar för fler donationer

Ett väl fungerande kårhus är inte bara viktigt för studenterna, det kan även bli en mötesplats för lärare, forskare och andra, menar Karin Dahlman-Wright.

De 4,5 miljonerna ska användas till projektering, det vill säga de utredningar och förberedelser som krävs innan ombyggnaden kan komma igång.

– När huset sedan är färdigställt går vi under fem år in med ytterligare en halv miljon per år för långsiktigt underhåll, säger hon.

Daniel Holl, vice ordförande i Medicinska Föreningens Kårhusstiftelse, är nöjd.

– Det är extremt viktigt att KI visar studenterna att de står bakom våra planer. Det är också viktigt i framtida fundraising. Vi har kontakter som kan göra stora donationer under förutsättning att KI också satsar, säger han.

Sedan är det inte universitets uppgift att helfinansiera studentkåren, påpekar Daniel Holl eftersom kåren ska vara oberoende gentemot KI.

En bit kvar till full pott

Insamlingen för renoveringen har hittills dragit in 1,3 miljoner utöver KI:s donation. MF och Kårhusstiftelsen har redan investerat 3,9 miljoner, som bland annat täcker renovering av ventilation och toaletter samt externa konsultkostnader. Men det är alltså en bit kvar till de 40 miljonerna.

– Målet är att samla in så mycket som möjligt, men får vi inte in hela summan måste vi prioritera. Fönster i den gamla husdelen måste bytas ut som en energisparande åtgärd. Vissa delar av huset ska anpassas för att förbättra arbetet med studentinflytande. Aulan som byggdes 1985 har stort renoveringsbehov, säger Daniel Holl.

Tanken är att aulan sedan ska hyras ut till konferenser på dagtid, en verksamhet som sliter mindre på lokalerna och kräver mindre arbete från kåren än uthyrning på kvällstid.

– Men vi ska fortfarande ha våra egna tillställningar, lovar Daniel Holl.

Text: Ann Patmalnieks

Foto: Isabelle Wemar