Publicerad: 2023-06-30 12:01 | Uppdaterad: 2023-06-30 12:01

ChatGPT och annan generativ AI - inspelning av seminarium

I maj ordnade KI:s etiska råd tillsammans med Enheten för Undervisning och lärande ett välbesökt seminarium om möjligheter och utmaningar för KI med ChatGPT och annan generativ AI. Här kan du se en inspelning av seminariet.

På seminariet gav Andrew Maunder, IKT-pedagog och Henrika Florén, pedagogisk utvecklare vid Enheten för Undervisning och lärande (UoL) en introduktion till generativ AI och implikationerna det har för utbildning på KI.

Därefter höll Arnold Pears, professor vid KTH, ett anförande om generativ AI, konsekvenser för forskarutbildning och forskning. Seminariet avslutades med en paneldiskussion med Gert Helgesson, professor KI; Anna-Karin Welmer, ordförande i kurs- och programkommittén för forskarutbildning på KI; Andrew Maunder, Henrika Florén och Arnold Pears.

Rektor Annika Östman Wernerson inledde hela seminariet.

Se seminariet

Komplettering från Christian Edling, Samordnare utbildningsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete för studenter

Kontakt

Sara Sigsjö Samordnare
+46852487201