Publicerad: 2017-10-26 22:10 | Uppdaterad: 2017-10-26 23:47

Cerebral pares, CP, är betydligt vanligare och har högre dödlighet i Uganda än i västvärlden

Funktionshindret uppstår dessutom relativt ofta efter den första levnadsmånaden, troligen till följd av malaria. Det visar den hittills största populationsbaserade studien om förekomsten av CP i Afrika, som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Makerere University i Kampala. Resultaten publiceras i The Lancet Global Health.

– I många länder är barn med funktionshinder negligerade och diskriminerade och lever under svåra omständigheter. Ett första steg att förändra detta är att visa att dessa barn finns och hur vanligt förekommande olika tillstånd är, säger professor Hans Forssberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet som lett studien.

Forskarna har använt sig av ett så kallat health and demographic surveillance system som Karolinska Institutet varit med att bilda tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda, med stöd från SIDA. Sedan 2005 har fältarbetare samlat in information om bland annat födslar, dödsfall och migration för alla invånare på landsbygden i en del av östra Uganda. I den insamlingsrunda som skedde våren 2015 screenades över 30 000 barn för cerebral pares.