Publicerad: 2017-06-30 15:58 | Uppdaterad: 2017-07-05 13:53

Centrum för innovativ medicin får ändrad inriktning och styrelse

CIMED, eller Centrum för innovativ medicin, får ändrad inriktning och styrelse från den första juli. Den nya styrelsen ska ha större klinisk kompetens och CIMED ska fokusera mer på att stödja klinisk forskning än tidigare. Forskning om kroniska sjukdomar och sjukdomar med stor sjukdomsbörda ska också prioriteras.

Mandatperioden för styrelsen för CIMED löper ut idag den 30 juni, och igår fattade vikarierande prorektor Anders Ekbom det formella beslutet om förändringarna. Beslutet togs i samråd med landstingsdirektören Malin Frenning och Ledningsgruppen KI-SLL (Stockholms läns landsting).

Forskningscentrumet CIMED, vars mål är att hitta nya behandlingar av folkhälsosjukdomar, invigdes 2015 och finansieras huvudsakligen av SLL, men organiseras under KI. SLL har nu gjort en översyn av sitt stöd till CIMED, som årligen består av 81 miljoner kronor.

I korthet innebär beslutet att CIMED ska få ett tydligare fokus på att stödja klinisk forskning än tidigare. Det innebär att ge stöd till dels kliniska forskningsprojekt som söks i konkurrens, dels till kliniska forskningsdeltidstjänster samt till infrastruktur som stödjer klinisk forskning. Forskningen måste också bedrivas i Flemingsbergsområdet. Forskning inom kroniska sjukdomar och sjukdomar med stor sjukdomsbörda ska prioriteras.

Utöver den nya styrelsen får CIMED också en ny föreståndare, som ska vara klinisk forskare verksam i Flemingsberg. Tjänsten kommer att utlysas och kunna sökas i konkurrens.

CIMED:s nya styrelse

  • Peter Lönnroth, professor, ordförande
  • Lars I Eriksson, professor, SLL
  • Anna Martling, professor, SLL
  • Annika Tibell, professor, SLL
  • Karin Dahlman-Wright, professor, KI
  • Ulf Hedin, professor, KI
  • Peter Stenvinkel, professor, KI